ОЙРАД ТҮМЭН


Олон улсын язгуур урлагийн их наадам

Наадмын тухай

Зорилго

Монгол түмний мартагдсан болон мартагдаж буй язгуур урлаг , хэл соёл, ахуй соёлын биет болон биет бус өвүүд ийг сэргээх болон , орчин үеийн модерн урсгалаас ангид жинхэнэ язгуур утгаар нь хойч үедээ өвлүүлж үлдээх.

Түүх

2006-2010 оноос “Баруун Монголын язгуур урлагын ба хүүхдийн наадам” нэртэйгээр хамруулж , 2010-2013 онуудад “Ойрад Түмэн Язгуур Урлаг ба хүүхдийн мини наадам нэртэйгээр өргөжүүлэн баруун Монголын язгуур урлагын ардын авьяастангууд , сайн дурын язгуур урлагын авьяастангуудтай болон Тува , халимаг , Горный алтай , шинжаан уйгурын язгуур урлагын авьяастангууд оролцон олон улсын шинжтэй болон өргөжин тэлсэн . Уг наадмыг жил бүрийн 8.4нд “Онцын тасархай” ХХК компаны “Оршин тогтнохуй” жуулчны баазын дэргэд эвент болгон зохион байгуулж ирсэн. 2013 оноос уг наадмын хүрээ тэлж дан ганц ХХК-ны үйл ажиллагаанд дэндүү ахадсан арга хэмжээ болж байгаатай холбоотой 2013.9 сард “Ойрад Түмэн” ТББ-г байгуулж тусдаа бие даасан үйл ажиллагаа болгон зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн. Увс нутгын болон баруун аймаг , халимаг , тува , шинжааны ард түмний хүсэн хүлээдэг наадам болж чадсан.

Наадмын ач холбогдол

Язгуур урлагыг хойч үед нь жинхэнэ утгаар нь өвлүүлэн үлдээхэд хөхүүлэн дэмжих аль болох олон нийтийг хамруулж мэдээлэл цуглуулах мартагдсаныг эрэлхийлэх , мартагдсан язгуур урлагыг Монгол түмэндээ түгээж дэлгэрүүлж эх орон ч өөрийн өв соёлыг хайрлан хамгаалах сэтгэхүйд ард түмэндээ сэнхрүүлж өөрсдөөөрөө бахархах итгэлийг бий болгоно. Дэлхийн Монголчуудыг энэ наадамд татан оролцуулснаар өөрсдийн сартагдаж буй болон мартагдсан биет болон биет бус соёлын өвүүдээс суралцан Монголдоо түгээн дэлгэрүүлэх .

Биет болон биет бус өвүүд

Ахуйн соёл- Язгуур урлагын төрлүүд, хэл соёл, ёс заншил

Монгол түмний мартагдсан болон мартагдаж буй язгуур урлаг , хэл соёл, ахуй соёлын биет болон биет бус өвүүд ийг сэргээх болон , орчин үеийн модерн урсгалаас ангид жинхэнэ язгуур утгаар нь хойч үедээ өвлүүлж үлдээх.

Бидний тухай

Ойрад Түмэн ТББ-нь 2013 оны 9 сард байгуулагдсан. Ойрад ТҮмэн төрийн бус байгууллагын гол зорилго нь монголын үндэсний язгуур урлаг болон хэл соёл , ахуй соёл , нүүдэлчин зан заншил гэх мэт биет бус өв, икэл, цуур, товшуур зэрэг язгуур урлагын хөгжмийн зэмсэгийн , хийц дуугаралт зэргийг язгуур утгаар нь авч үлдэхээс гадна бусад мартагдсан хийц дугаралтанд судалгаа хийж язгуур утгаар нь сэргээх , мөн түүх дурсгалын хүн чулуун хөшөө, хиргисүүрүүд , хадны сүг зураг, булшнууд зэрэг тэмдэглэгдсэн болон тэмдэглэгээгүй түүхийн биет өвүүдийг нутгын иргэдийн оролцоотойгоор илрүүлж улсын санд бүртгүүлэх хамгаалах явдал юм. Монголын соёлын үнэт өв Үндэсний язгуур урлагыг сэргээх , хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх энэ ажлыг 2006оноос “Онцын Тасархай” ХХК-ны дэргэд “ Баруун Монголын язгуур урлагын наадам , хүүхдийн мини наадам нэртэйгээр жил бүрийн 8.4-нд зохиож ирсэн. 2011 оноос хүрээгээ тэлж өргөжин “Ойрад Түмэн” Олон улсын язгуур урлагын наадам болгож Шинжан, Уйгур , Халимаг , Тува , Горный Алтайн Монголчуудыг хамруулан томоохон хэмжээний наадам болсон явдал билээ.

2006-2010 оноос “Баруун Монголын язгуур урлагын ба хүүхдийн наадам” нэртэйгээр хамруулж , 2010-2013 онуудад “Ойрад Түмэн Язгуур Урлаг ба хүүхдийн мини наадам нэртэйгээр өргөжүүлэн баруун Монголын язгуур урлагын ардын авьяастангууд , сайн дурын язгуур урлагын авьяастангуудтай болон Тува , халимаг , Горный алтай , шинжаан уйгурын язгуур урлагын авьяастангууд оролцон олон улсын шинжтэй болон өргөжин тэлсэн . Уг наадмыг жил бүрийн 8.4нд “Онцын тасархай” ХХК компаны “Оршин тогтнохуй” жуулчны баазын дэргэд эвент болгон зохион байгуулж ирсэн. 2013 оноос уг наадмын хүрээ тэлж дан ганц ХХК-ны үйл ажиллагаанд дэндүү ахадсан арга хэмжээ болж байгаатай холбоотой 2013.9 сард “Ойрад Түмэн” ТББ-г байгуулж тусдаа бие даасан үйл ажиллагаа болгон зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн. Увс нутгын болон баруун аймаг , халимаг , тува , шинжааны ард түмний хүсэн хүлээдэг наадам болж чадсан.

ОЙРАД ТҮМЭН – 2013 ЯЗГУУР УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ.

ОЙРАД ТҮМЭН – 2013 ЯЗГУУР УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ.

Ивээн тэтгэгчид

Хамтрагчид

MBC-TV Увс

ОЙРАД ТҮМЭН – 2014 ЯЗГУУР УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ
2014 оны 8 дугаар сарын 4нд

Contact us

Холбоо барих

Мессеж илгээх