“Ойрад Монголчуудын биет бус соёлын өв” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний V бага хурал